Điều khoản và điều kiện sử dụng

Chào mừng bạn đến với Venharoi.com! Trang này thiết lập các điều khoản và điều kiện sử dụng cho việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi tiếp tục sử dụng trang web.

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:
Tất cả các nội dung trên Venharoi.com, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ và các tài liệu khác, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu thứ ba có liên quan. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử Dụng Trang Web:
Bạn cam kết sử dụng trang web chỉ cho mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật pháp áp dụng. Bạn không được tạo ra hoặc truyền tải bất kỳ nội dung gây hại, đe dọa, lừa đảo hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.

3. Tài Khoản Của Bạn:
Nếu bạn tạo một tài khoản trên Venharoi.com, bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không chia sẻ tài khoản với bất kỳ ai khác. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới tài khoản của bạn.

4. Thay Đổi Nội Dung:
Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi nội dung.

5. Liên Kết Đến Trang Web Khác:
Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc sử dụng các liên kết đến trang web bên ngoài là tùy ý và bạn phải tự chịu trách nhiệm khi truy cập vào chúng.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm:
Trang web được cung cấp “như là” và “khi có sẵn”. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc không thể truy cập trang web.

7. Thay Đổi Điều Khoản:
Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Việc thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi đăng tải phiên bản được cập nhật trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản mới.

Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Tham gia cộng đồng
Về Nhà Rồi

Đăng ký nhận thông báo gửi về hòm thư của bạn khi có bài viết đánh giá mới và các bí quyết chăm sóc gia đình bạn.

Cảm ơn bạn vì đã đăng ký.

Ồ có gì đó chưa đúng.